Termeni și condiții

iunie 29, 20222022-06-29 12:48

1. Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință ca orice alte acorduri între Dumneavoastră și SC. HELEN’S SRL sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.

  1. Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând toate textele și imaginile (“Conținut”) sunt sub drept de autor. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevazute in Conditiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului “Conținutului”. De asemenea, vă informăm că CASA ELENA iși va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată.

  1. Utilizarea Site-ului

CASA ELENA acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în urmatoarele condiții:

Puteți descarca Conținutul, însă doar pentru folosul personal și ne-comercial, cu condiția de a vă conforma cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;

Nu aveți permisiunea să distribuiți, să modificați, să copiați (cu excepția celor mai sus menționate), să transmiteți, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul în alt mod, fără acordul în scris al SC. HELEN’S SRL.

Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigător, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. SC. HELEN’S SRL va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecatorească prin care se cere sau se ordonă societății, să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului.

Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.

  1. Confidentialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numarul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin posta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Notificare Privind Confidențialitatea (Accesul se face prin Site). Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum intrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate.

  1. Lipsa garanțiilor

ÎNTREG CONȚINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ȘI VĂ ESTE OFERIT “CA ATARE”, FĂRĂ A SE OFERI NICI O GARANȚIE DE NICI UN FEL. CASA ELENA NU IȘI ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR PENTRU NICI O DAUNĂ SAU VIRUȘI CARE AR PUTEA SĂ VĂ INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE, SAU DESCĂRCĂRII ORICARUI MATERIAL, INFORMAȚII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.

  1. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte parți decât CASA ELENA. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori. CASA ELENA nu controlează, și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri.

De asemenea, CASA ELENA nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intrați pe un link, vă asumați personal riscul.

  1. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

CASA ELENA poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunostință Condițiile de Utilizare actualizate.

Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de amenințare, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naștere responsabilității civile sau viola orice lege. Compania va coopera deplin cu orice autoritate care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Companiei să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informații sau materiale; sunteți de acord în așa fel încat Compania, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dumneavoastră a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să încetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului. Nu veți putea considera Compania răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru ințelegerile legate de orice proces.

UTILIZAȚI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE ȘI RĂSPUNDERE. NICI COMPANIA, NICI SUCURSALELE, AFILIATÂȚII, DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI AGENȚII SĂI SAU TERȚII IMPLICAȚI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONȚINUTULUI INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

  1. Legislație aplicabilă

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din Romania. Instantele competente din Romania vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor aparea sau vor fi în legatură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Check Availabity

1 Room , 1 Adult , 0 Children
Rooms
Adults
Childrens